Η ιστορία μας

Από το 2005 και μέχρι σήμερα όχι μόνο έχουμε καταφέρει να παραμείνουμε ενεργοί στην Ελληνική πραγματικότητα, αλλά τη στιγμή της γενικότερης κατάρρευσης του οικοδομικού κλάδου, εμείς εξελιχθήκαμε επενδύοντας στη χώρα μας σε γνώσεις, καινοτόμες τεχνικές και ανθρώπινο δυναμικό!
Για εμάς η «κρίση» λειτούργησε περισσότερο ως μια πρόκληση και ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους εργοδότες μας