Στα αρχικά μας F.U.V., βρίσκεται η φιλοσοφία του έργου που παράγουμε ακολουθώντας τις βασικές αρχές του Βιτρούβιο για την “καλή” κατασκευή: Firmitas, Utilitas, Venustas, που στα λατινικά σημαίνει Σταθερότητα, Λειτουργικότητα, Αισθητική. Δημιουργούμε το περιβάλλον μας και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί εμάς! Επηρεάζει τα καθημερινά μας συναισθήματά που με