Είναι ξεκάθαρο ότι για την αντιμετώπιση της εσωτερικής υγρασίας και μούχλας στους τοίχους, η σωστή λύση είναι η μόνωση και ο αερισμός. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει εξωτερική ή ενδιάμεση μόνωση στους τοίχους; Δηλαδή σε περιπτώσεις χώρων που είναι υπόγειοι, ή υπόσκαφοι και γενικά έχουν