Το Pure Air αποτελεί την πιο εξελιγμένη τεχνική λύση στον τοπικό μηχανικό αερισμό με ανάκτηση θερμότητας. Είναι πολύ εύκολο στην τοποθέτηση ενώ οι δυνατότητές του παρέχουν το πιο ποιοτικό δυνατό αποτέλεσμα. Πυρήνας της μηχανής είναι ο ενθαλπικός εναλλάκτης τεχνολογίας Mitsubishi με 10ετή εγγύηση. Ένας κυψελοειδής ειδικός κύβος μέσα στον οποίο διασταυρώνονται ο αποβαλλόμενος ζεστός