Έλεγχος αεροστεγανότητας Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάτι, πρέπει πρώτα να μπορούμε να το μετρήσουμε. Το Blower Door Test, δηλαδή ο έλεγχος αεροστεγανότητας είναι ο πλέον εξειδικευμένος μη καταστροφικός ποιοτικός κτιριακός έλεγχος που επισφραγίζει την καλή κατασκευή και εξασφαλίζει στον εργοδότη ότι θα λάβει αυτό που πληρώνει! - Θεόδωρος Σωτήριος