Περιγραφή της τεχνικής Η τεχνική της εμφύσησης χρησιμοποιεί το διάκενο που υπάρχει στους τοίχους των κτιρίων που χτίστηκαν από το 1950 μέχρι και το 1980 περίπου. Με την εκτόξευση αέρα μπορούμε να μονώσουμε μέχρι και 150 μ² σε μία μόνο ημέρα, με ελάχιστη όχληση στον χώρο, ακόμα κι όταν κατοικείται.